Jak se registrovat?

Registrace není spuštěna!

Registrace probíhá pomocí registračního formuláře, kde vedoucí každé skupiny vyplní informace o přihlašovaných účastnících (jméno, věk, případně zbraň). Po té vyčká na potvrzovací email od organizačního týmu a bude vyzván k zaplacení registračního poplatku 350 Kč za osobu (bojující i nebojoví). Účet a variabilní symbol vám bude sdělen. Samotné vyplnění dotazníku neznamená úspěšnou registraci, tou je až zaplacení registračního poplatku. O účasti/neúčasti rozhoduje organizační tým Adepta, vyplnění formuláře neznamená automatickou účast.

Registrační mail vyplňuje pouze vedoucí a registruje všechny členy v jedné přihlášce, snižíte nám tím organizační zátěž a my budeme mít více času připravovat pro vás akci 🙂

Prosíme o důkladné přečtení pravidel, zvláště pokud chcete bojovat s tyčovou či střelnou zbraň. V registračním formuláři je nutné uvést, zda budete mít tyčovou nebo střelnou zbraň. Na deset bojujících bude povolena vždy nejvýše jedna tyčovka a jeden luk/kuše. Jestliže budeme rozšiřovat počty bojujících v armádách, přibudou i volné pozice pro tyto zbraně.

Jak to tedy probíhá?

Dotazník -> potvrzení a výzva k zaplacení -> platba registračního poplatku -> kompletní registrace