CP tým a nebojový doprovod

Cizí postavy

Cizí  postava (CP) je postavou, která vystupuje v rámci hry, předává úkoly, dokresluje dějové pozadí. CP jsou součástí organizačního  týmu. Členové organizačního týmu pomáhají s přípravou i úklidem, mohou se účastnit i vymýšlení příběhu a vytváření akce samotné. Letos je počet míst na akci omezen na 100, znamená to, že budeme dávat přednost bojujícím a spolehlivým CP. Chcete-li se stát součástí týmu CP, kontaktuje prosím organizátory e-mailem adeptusshs@gmail.com nebo přes facebook. Koordinátorem CP je Yenay.

Ve hře jsou dva druhy Cizích Postav: 

Hlavní:

 • Člen organizačního týmu Adepta, cosplayer, důležitá dějová postava nebo člen logistiky.
 • Úkoly:
  • znát děj, terén a rozložení hradu
  • znát svoji roli, vědět kdy a kde ji zahrát
  • nepanikařit 😀 (každý z vás dostane scénář)
  • být nápomocen hlavním oraganizátorům
  • být iniciativní (tzn. pokud je zrovna k dizpozici, ptá se, s čím může pomoci)
  • před začátkem hry být připravený v kostýmu.
 • Neplatí registrační poplatek.

Vedlejší:

 • Člen doprovodu skupin, který má zájem se účastnit bitvy jinak, než jako součást armády.
 • Úkoly:
  • Bude obsazen do méně důležitých rolí, např. mrtvoly, sedláci, vesničané, lukostřelci a jiný komparz. Střelci si dovezou vlastní luky (popř. kuše) a vhodné šípy, které předloží organizátorům ke schválení. Nevhodné šípy nebudou povoleny. Zajistí si vhodný kostým.
  • Bude pomáhat organizátorům, především s logistikou hry a vlastní skupiny. Voda, jídlo stany, dřevo atd.
  • Je iniciativní, tzn. pokud je zrovna k dizpozici, tak se hlavního CP nebo jiného člena organizátorského týmu ptá, s čím může pomoci.
 • Platí registrační poplatek.

Nebojový doprovod

Pro nebojový doprovod šermířských skupin platí stejná pravidla jako pro šermíře a také musí být řádně registrován. Jelikož se nebojový doprovod počítá do celkového počtu lidí na hradě, musí také zaplatit registrační poplatek. Byli bychom rádi, kdyby drtivá většina účastníků akce byli šermíři, ale přivézt si jednoho až dva obyvatele tábora na skupinu, je možné. Nebojový doprovod má také kostýmovou povinnost po celou dobu akce a je zodpovědný za chod tábora/hradu.

Jelikož je nás jen omezený počet a většina organizátorů se věnuje přípravě bitvy a jiným činnostem spojených s akcí, bylo by dobré, kdyby nebojový doprovod zajistil pro svoji skupinu vodu, dřevo na topení atd. Má-li někdo zájem být také CP, kontaktujte prosím vedení a dostanete instrukce. V době bitvy většina bojovníků a organizátorů opouští tábor a hrad. Nebojový doprovod je tedy zodpovědný za udržování a hlídání tábora. Na hradě se budou vyskytovat návštěvníci a turisté, proto vás prosíme, buďte na ně milí, udržujte tábor čistý, bez moderních prvků a také střežený. Místnosti na hradě, kde spíte, budou většinou volně přístupné, proto do nich umožněte nahlédnout návštěvníky. Tyto místnosti udržujte v dobové atmosféře (spacáky, sáčky a jiné prvky moderní doby prosím zakrejte něčím dobovým). Zodpovídáte za vlastní věci. Z podstaty akce nemohou lidé z nebojového doprovodu následovat armády, pokud nejsou pozvaným fotografem, vlajkonošem, CP nebo se jinak nepodílí na přípravě příběhu.