Cintra

V těsném sevření průsmyků Amelských hor, jenž roztají pouze na pár měsíců v roce a podmáčených lesů v povodí řeky Jarugy je kraj, kde žijí Lvi. K přátelům je ten kraj bohatý a  vřelý. Nepřítel z něj ale místo zlatých hřiven spatří pouze zářivé chocholy a blýskavé meče seřazené v pevném šiku. Jsi-li chytrý, nebudeš tlačit šelmu do kouta. Budeš-li sem chtít přinést smrt, budeš rozdrcen v čelistech Lvů. A oni neznají slitování… Obloha se znovu tmí a je nutné pozvednout zbraně pro obranu toho, co je naše a vyštvat černé pláště jednou provždy pryč a utopit jejich těla v kalných vodách Jarugy. Za Calanthé, za Cintru!

 

Cintránský voják nemá sice nejmodernější vybavení, jaké je možné v severních královstvích vidět, vše ale dokáže nahradit oddaností koruně a svým srdcem. Typické jsou kroužkové zbroje a erbovní štíty. Cintra se pyšní svým jezdectvem, stejně tak jako pěšími sbory v modrých barvách. Bohatší vojáci a veteráni mohou mít i plátové části a doplňky jako helmu, ramena a chrániče kloubů, nejsou však samozřejmostí.