Temerie

Království Temerie, rozkládající se mezi řekami Pontar a Jaruga, je významným hráčem mezi mocnostmi severních království. Kaedwen, Aedirn, Mahakam, Dolní Sodden, Brokilonský les a Cidaris tvoří hranice rozlehlé Temerie tam, kde není obklopena řekami. Král Foltest využívá strategické polohy Temerie k rozšiřování jejího vlivu nejen v obchodní a vojenské, ale i v politické sféře. Proč se však dosud Foltest nezapojil do konfliktu rozdmýchaném na jihu, není veřejně známo. Na banketech smetánky se ale špitá, že vyčkává na rozhodující chvíli, aby se mohl přidat k vítězné straně. Nikdo se to ale neodváží vyslovit nahlas, protože s králem a jeho tajnou službou není radno si zahrávat. Spojení s Cintrou by mu vyneslo neomezený přístup k ústí Jarugy a Temerie by z obchodu při obnově Cintry obrovsky zbohatla. Spojení s Nilfgaardem by zase umožnilo vznést nárok na některé Cintránské oblasti. Dodrží Emhyr slovo a přestane expandovat na sever, nebo bude Temerie další na řadě? Zatím Foltest zbrojí a vyčkává…

Temerský voják

Jako každá rozvinutá země severu disponuje vojskem složeným s mnoha typů jednotek. Lehkou a těžkou jízdu tvoří velmi dobře zásobovaní zástupci šlechtických rody se svými osobními družinami a většinou zaručují vojsku výhodu v otevřeném poli.

Jádro každé bitvy tvoří ale obavaná UZP. Hrůzu nahání především svými počty. Rekrutace nových vojáků do této speciální jednotky není podmíněna žádnými nároky a rozšířit řady „Ubohé zasrané pěchoty“ může každý bez rozdílu věku, pohlaví i rasy. Od vojáka v tomto útvaru se neočekává dlouhá životnost a se dvěma bitvami se již může považovat za veterána. Také z tohoto důvodu se netrvá na zbytečně dlouhém a precizním bojovém výcviku. Spíše se driluje škrábání brambor, rychlost přesunu a utvoření formace. Po bitvě se zbroje zrecyklují a rozdají mezi nováčky, takže je dobré být ve správném čase na správném místě. Pár děr v kyrysu zase až tak nevadí…

Vybavení vojáků UZP je téměř identické s vojskem v druhé polovině 15. století na Evropském kontinentu. Převládající barvy jsou modrá a černá. Žádný temerský voják také nechodí do boje bez náležitého počtu temerských lilií, hrdém znaku království. Čím víc lilií, tím větší hodnost – tak tomu alespoň věří většina čerstvých rekrutů.

Komado Modrých pruhů je pravý opak UZP. Pravidelné jednotky se mnohdy nemohou poměřovat s elitními či nebo záškodnickými útvary nepřátelských sil, a navíc je mnohdy nevhodné je nasadit například z  důvodu utajení. Takový problém komando Modrých pruhů nemá. Noc je jejich nejlepším přítel, přímému polnímu střetu se snaží vyhnout, ale v boji v úzkých uličkách nebo hustém lese přímo excelují. Pro krále Foltesta jsou Modré pruhy skvělým nástroj jak docílit svého, aniž by musel rozpoutávat válku. Na hrdinské chování a čest se tady moc nehraje. Je-li potřeba vypálit elfí vesnici a pověsit pár „veverek“ komando Modrých pruhů nikdy nezaváhá. Dobře placení, dobře vycvičení, bez slitování a rozpaků. Jsou-li nasazeni do války, operují zpravidla v týlu nepřítele, útočí na zásobování, tráví studny, odpalují mosty…

Členové komanda Modrých pruhů nosí tuhé kožené zbroje, protože pláty se příliš lesknou na slunci i při měsíčku. Každý člen komanda nosí při boji roušku nebo si jinak zakrývá obličej.